skip to Main Content
Despre Biblioteca Creștină - Carte pentru suflet

Biblioteca Creștină – Carte pentru suflet

Această pagină este dedicată literaturii creștine cu conținut profund spiritual – hrană duhovnicească trecută prin filtrul Sfintelor Scripturi, destinată sufletelor care caută o cunoaștere mai deplină a lui Dumnezeu. Aici vei găsi cărți, articole, meditații, predici și imnuri, ieșite de sub pana unor oameni care L-au cunoscut pe Dumnezeu într-un mod real și care sunt o adevărată comoară pentru sufletele răscumpărate prin sângele Domnului Isus Hristos.

Dacă dorești să lași în urma ta „creștinismul” diluat, carnal și fără putere al vremurilor noastre și ești gata să te arunci în cursa vieții creștine duhovnicești prin puterea lui Hristos, atunci, aici vei găsi mărturia și îndrumarea unor oameni care au pășit pe acest tărâm binecuvântat al trăirii prin Duhul.

Resursele de pe această pagină sunt culese de pe internet, alese și grupate pentru a fi ușor accesibile.

Doresc, pe această cale, să mulțumesc tuturor celor care au contribuit în vreun fel la realizarea acestor resurse în format audio. Sunt recunoscător pentru bunăvoința și acordul primit, de a le publica pe această pagină!

Fiți binecuvântați!

Tu care dorești să captezi minunata iluminare divină a Salvatorului nostru Isus Hristos, care cauți să simți focul divin în inima ta, care încerci să simți și să experimentezi simțământul împăcării cu Dumnezeu, care pentru a dezgropa comoara îngropată în ogorul inimii tale și a pune stăpânire pe ea ai renunțat la tot ce este lumesc, care dorești să ardă luminos lumânările sufletului tău chiar acum, și care ai renunțat în acest scop la toată lumea, care dorești să cunoști și să primești prin experiență conștientă Împărăția cerurilor care este în tine – vino și-ți voi dezvălui știința vieții cerești eterne.

Nikephoros al Constantinopolului

Back To Top